Trình nén ảnh trực tuyến

Trình Nén Ảnh Trực Tuyến

Dễ dàng giảm kích thước hình ảnh trực tuyến

Cài đặt (tùy chọn)

Mẹo Hàng TuầnMẹo Hàng Tuần

Giữ hình ảnh gốc được sao lưu trước khi nén để chỉnh sửa trong tương lai.